05آبان

  • کارشناس مهاجرت
  • 0

Chris Yerbey

کریس یربی در ایالت آلوبامای آمریکا بزرگ شد. او پسری باهوش و اهل ریسک بود از خصایص مهم او که ...

ادامه مطلب