متخصصین آماده پیوست به تیم

اطلاعات متخصصین و سرمایه گذاران آماده پیوستن به تیم های استارتاپی

[awsmteam id="25829"]