سنجه عبارت است از معیار و یا معیارهایی که به کمک آن‌ها، عملکرد سازمان، تیم و یا یک فرآیند مشخص، اندازه‌گیری می‌شود. معیارها می‌توانند جهان‌شمول و در حال استفاده توسط دیگران هم باشند و همچنین هرکسی می‌تواند سنجه‌های اختصاصی خود را تعیین کند و مبتنی بر آن عملکرد سازمان خود را اندازه‌گیری نماید. معمولاً سنجه‌ها را در کسب‌وکار براساس مواردی قرار می‌دهند که به راحتی و با کمترین ضریب اشتباه قابل اندازه‌گیری باشد.

عناصر تکمیلی

یکی از موارد تشکیل‌دهنده جدول ایده‌ناب، (Key Metrics) یا «سنجه‌های کلیدی» می‌باشد؛ که در آن می‌بایست یک کارآفرین، مبنای اندازه‌گیری خود را از نحوه پیشرفت پروژه تعیین شده انتخاب نماید.

مثال ساده

یک تولید‌کننده می‌تواند میزان تولید را سنجه کلیدی خود دانسته و همچنین تعداد کالاهای مرجوعی را سنجه جانبی خویش قرار دهد. بدیهی است میزان تولید پیش‌بینی شده می‌بایست براساس طرح‌های توجیهی پیش‌تر تهیه شده باشد. بر این اساس تولید‌کننده می‌تواند عملکرد نهایی کارخانه خود را نسبت به تعدادی که انتظار می‌رود تولید شود، بسنجد و بر این اساس متوجه نقاط قوّت و ضعف احتمالی گردد.

پژوهشگران معمولاً سنجه‌های چندعاملی را که متغیرهای متنوعی بر آن تأثیرگذار هستند پیشنهاد نمی‌دهند.

سنجه

در س

نوشته های درپیوند

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.